Renault Morning Run Varna

20 октомври

Състезание по бягане в морската градина 5, 10 или 20 км.

За състезанието

Второто издание на Renault Morning Run във Варна

Състезанието се провежда в морската градина в града.

До старта остават

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

About

Маршрут

Състезанието е с маршрут в морската градина на Варна, с начло близост до Карин Дом. 1 обиколка е 5 километра, като участниците ще могат да направят 1, 2 или 4 обиколки за 5, 10 и 20 км съответно.

 

Бургас

Национален конкурс „Доброволец на годината“ е запазена марка на фондация Астика, гр. Бургас и се провежда за девета поредна година. Конкурсът има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото, в следните тематични области:

  1. Хуманитарни дейности
  2. Околна среда
  3. Човешки права
  4. Култура и изкуство
  5. Спорт и физическа активност
  6. Европейски корпус за солидарност

С подкрепата на СК Бегач ще бъде дадена и една специална парична стипендия/премия за цялостен принос, на доброволец, ангажиран с насърчаването, укрепването и популяризирането на доброволчеството в България.

Пловдив

Очаквайте инфо за каузата в Пловдив

Варна

Проект „Център за семейно-медиирана интервенция“

Цел:
Проектът “Център за семейно-медиирана интервенция” цели представяне и въвеждане на иновативна за България услуга, в която семейството ще бъде движещата сила, основана на признаването на неговите силни страни и компетенции. Проектът цели също така:
Осигуряване на подкрепа на семейства на деца със специални потребности от 2 до 7 години, чрез осигуряване на достъп до наличните ресурси с цел подобряване развитието на детето и качеството на живота на семейството чрез изграждане на Център за семейно-медиирана интервенция.
Утвърждаване на модел на услугата семейно-медиирана интервенция, базирана на семейно-ориентирания подход
Целенасочено обучение за родителите, разширеното семейство, обгрижващи, да могат да подобрят представите за собствените си компетенции и възможности, да се надграждат знания и умения у тях, за разбиране и насърчаване на развитието на детето и отношението към него.
Популяризиране на модела на семейно-медиираната интервенция и ползите от нея сред специалисти, институции, партньорски организации, родители и обгрижващи.

Дейности:
1. Терапевтична групова работа с деца и семейства посредством:
• Семейна група за медиирана интервенция за функционална комуникация и адаптивни умения
• Семейна група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър
• Семейна група за медиирана интервенция при деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа:
2. Тренинги и тематични срещи за родители и обгрижващи
3. Социални и психологически консултации за родители и обгрижващи
4. Дейности по публичност на проекта

Резултати:
● Повишено качество на услугите, обхващащи цялото семейство чрез въвеждането на нов вид подкрепа.
● Подкрепа на държавната политика за деинституционализация, насочена към насочена към израстване на децата в семейна среда и подготвяне на семействата за справяне с потребностите на детето. Следвайки тази политика е важно да се разбере и приеме, че детето е част от семейството и не следва да бъде разглеждано като отделно звено, както е било преди Стратегията за деинституционализация на България да стане водеща за реформата в социалните услуги в страната.
● Изградена силна връзка дете-семейство – позитивните резултати от услугата ще подобряват общото благосъстоянието на семействата в общността.
● Повишена информираност на родители и обгрижващи за развиване на родителския им капацитет, както и формиране на умения за застъпничество както за собствените им деца, така и за правата на децата в общността.
● Повишена активност от страна на родителите/обгрижващите.
● Повишена автономност на семействата.

София

Кампания на ParaKids за изграждане на детска площадка в Специализирана болница зa рехабилитация - база Ясен.

Специализирана болница за рехабилитация - база Ясен се намира в гр. Банкя. През 2015 година отваря врати и отделение за лечение на деца с церебрална парализа и други двигателни затруднения. През 2018 година лечебното заведение е приело над 500 деца от цялата страна. Най-голямото и богатство са лечебните и минерални извори. Водата в СБР - Банкя е хипотермална с ниска минерализация, без мирис, което я прави идеална за провеждането на водна рехабилитация за малки и големи.

Вече трета година децата на ParaKids посещават занимания по адаптирано плуване и водна рехабилитация, които се провеждат в минералния басейн към СБР - Ясен. Температурата на водата и нейният минерален състав допринасят положително за физическото състояние на малчуганите. 52 деца с двигателни и 13 деца с ментални затруднения посещават заниманията, като част от ежедневната си рехабилитационна програма.

Въпреки приятните условия в болницата, външното пространство не е пригодено за игра. Съществуващата детска площадка е голо пространство с една неизползваема пързалка.

"Ние от ParaKids, вярваме че всяко дете има правото да играе и да се забавлява с връстниците си и поради тази причина решихме да стартираме кампания за възстановяне на площадката в СБР - Ясен.
Попитахме майките и децата как биха искали да изглежда идеалната площадка за игра и изпратихме запитване до различни фирми, предлагащи изграждане на детски площадки.
Получихме оферти от 6 фирми, предлагащи
специализирано оборудване за детски площадки. и се спряхме на офертата на фирма Джемер ЕООД на стойност 37628 лв. Това е цената за цялостното изграждане на площадката, вкл. полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка и монтаж на съоръженията. Сума, която дели децата от смях и игри на открито."

Цени и срокове за записване

до 15.08

14 лв.

до 15.09

19 лв.

до 13.10

24 лв.

до 17.10

29 лв.

Регистрация за Варна

Title partner

Partners

Organised by

Come on

Join

Just fill the registration form for the city in which you want to participate