Регистрация

За да се запишете, посетете страницата на състезанието в съответния град!

Всеки участник получава подарък по избор + медал.

За отборни записвания и фирмени участия,
пишете na help@begach.com

Бургас

Национален конкурс „Доброволец на годината“ е запазена марка на фондация Астика, гр. Бургас и се провежда за девета поредна година. Конкурсът има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото, в следните тематични области:

  1. Хуманитарни дейности
  2. Околна среда
  3. Човешки права
  4. Култура и изкуство
  5. Спорт и физическа активност
  6. Европейски корпус за солидарност

С подкрепата на СК Бегач ще бъде дадена и една специална парична стипендия/премия за цялостен принос, на доброволец, ангажиран с насърчаването, укрепването и популяризирането на доброволчеството в България.

Пловдив

Очаквайте инфо за каузата в Пловдив

Варна

Проект „Център за семейно-медиирана интервенция“

Цел:
Проектът “Център за семейно-медиирана интервенция” цели представяне и въвеждане на иновативна за България услуга, в която семейството ще бъде движещата сила, основана на признаването на неговите силни страни и компетенции. Проектът цели също така:
Осигуряване на подкрепа на семейства на деца със специални потребности от 2 до 7 години, чрез осигуряване на достъп до наличните ресурси с цел подобряване развитието на детето и качеството на живота на семейството чрез изграждане на Център за семейно-медиирана интервенция.
Утвърждаване на модел на услугата семейно-медиирана интервенция, базирана на семейно-ориентирания подход
Целенасочено обучение за родителите, разширеното семейство, обгрижващи, да могат да подобрят представите за собствените си компетенции и възможности, да се надграждат знания и умения у тях, за разбиране и насърчаване на развитието на детето и отношението към него.
Популяризиране на модела на семейно-медиираната интервенция и ползите от нея сред специалисти, институции, партньорски организации, родители и обгрижващи.

Дейности:
1. Терапевтична групова работа с деца и семейства посредством:
• Семейна група за медиирана интервенция за функционална комуникация и адаптивни умения
• Семейна група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър
• Семейна група за медиирана интервенция при деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа:
2. Тренинги и тематични срещи за родители и обгрижващи
3. Социални и психологически консултации за родители и обгрижващи
4. Дейности по публичност на проекта

Резултати:
● Повишено качество на услугите, обхващащи цялото семейство чрез въвеждането на нов вид подкрепа.
● Подкрепа на държавната политика за деинституционализация, насочена към насочена към израстване на децата в семейна среда и подготвяне на семействата за справяне с потребностите на детето. Следвайки тази политика е важно да се разбере и приеме, че детето е част от семейството и не следва да бъде разглеждано като отделно звено, както е било преди Стратегията за деинституционализация на България да стане водеща за реформата в социалните услуги в страната.
● Изградена силна връзка дете-семейство – позитивните резултати от услугата ще подобряват общото благосъстоянието на семействата в общността.
● Повишена информираност на родители и обгрижващи за развиване на родителския им капацитет, както и формиране на умения за застъпничество както за собствените им деца, така и за правата на децата в общността.
● Повишена активност от страна на родителите/обгрижващите.
● Повишена автономност на семействата.

София

Кампания на ParaKids за изграждане на детска площадка в Специализирана болница зa рехабилитация - база Ясен.

Специализирана болница за рехабилитация - база Ясен се намира в гр. Банкя. През 2015 година отваря врати и отделение за лечение на деца с церебрална парализа и други двигателни затруднения. През 2018 година лечебното заведение е приело над 500 деца от цялата страна. Най-голямото и богатство са лечебните и минерални извори. Водата в СБР - Банкя е хипотермална с ниска минерализация, без мирис, което я прави идеална за провеждането на водна рехабилитация за малки и големи.

Вече трета година децата на ParaKids посещават занимания по адаптирано плуване и водна рехабилитация, които се провеждат в минералния басейн към СБР - Ясен. Температурата на водата и нейният минерален състав допринасят положително за физическото състояние на малчуганите. 52 деца с двигателни и 13 деца с ментални затруднения посещават заниманията, като част от ежедневната си рехабилитационна програма.

Въпреки приятните условия в болницата, външното пространство не е пригодено за игра. Съществуващата детска площадка е голо пространство с една неизползваема пързалка.

"Ние от ParaKids, вярваме че всяко дете има правото да играе и да се забавлява с връстниците си и поради тази причина решихме да стартираме кампания за възстановяне на площадката в СБР - Ясен.
Попитахме майките и децата как биха искали да изглежда идеалната площадка за игра и изпратихме запитване до различни фирми, предлагащи изграждане на детски площадки.
Получихме оферти от 6 фирми, предлагащи
специализирано оборудване за детски площадки. и се спряхме на офертата на фирма Джемер ЕООД на стойност 37628 лв. Това е цената за цялостното изграждане на площадката, вкл. полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка и монтаж на съоръженията. Сума, която дели децата от смях и игри на открито."

Title partner

Partners

Organised by