Каузи

По традиция състезанието подкрепя различни местни каузи

Бургас

Национален конкурс „Доброволец на годината“ е запазена марка на фондация Астика, гр. Бургас и се провежда за девета поредна година. Конкурсът има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото, в следните тематични области:

 1. Хуманитарни дейности
 2. Околна среда
 3. Човешки права
 4. Култура и изкуство
 5. Спорт и физическа активност
 6. Европейски корпус за солидарност

С подкрепата на СК Бегач ще бъде дадена и една специална парична стипендия/премия за цялостен принос, на доброволец, ангажиран с насърчаването, укрепването и популяризирането на доброволчеството в България.

Пловдив

Мисията на „Феникс“ е да допринесе за подобряване на психичното здраве на децата и възрастните, като им помогне:

 •  да намират алтернативи на поведението си
 •  да общуват ефективно, като заявяват себе си и не нараняват другите
 • да се справят с конфликтите в семейството  и на работното място
 • да овладяват кризите в различни ситуации
 • да диференцират и управляват емоциите си.

Визията на  Център за психологическа консултация „Феникс“ е да партнира и подкрепя своите клиенти при изграждането и израстването им като личности с цел постигане на вътрешен мир и хармония с околните.
Много често хора, които са преживели жестоки физически, психически или емоционални травми капсулират своите емоции, защото са преминали през нещо толкова ужасно, че дори не могат да
говорят за него. Често пострадалите не разбират какво не им е наред, нито знаят как да се освободят от своите разрушителни модели на поведение, така че да могат да живеят един нормален живот. Нашата цел е да помогнем. Повечето хора по-лесно приемат този тип помощ.
Групата се основава на взаимно споделяне и съвместно търсене на решение. Групата се събира и дискутира актуална за присъстващите проблематика. Взаимният обмен на преживявания помага да се видят проблемите в друга перспектива. Освен разговор, терапията включва и арт-терапевтични елементи.
Целта на програмата е да се създаде терапевтично пространство, в което участниците да се чувстват свободни, да се снижи усещането за изолация и чрез участието си пострадалите да придобият чувство за принадлежност към определена общност, комфорт и поддръжка.

 1. Чрез програмата се реализираха 7 психотерапевтични групи за хора, преживели домашно насилие, подтискане или злоупотреба (общо 20 жени) и 20 индивидуални психологически консултации. Реализирането на поставената цел реши следните задачи:
  Споделяне с участниците в групата и терапевта и повторно преживяване на травмата в безопасно пространство;
 2. Снижаване на чувството на изолация и придобиване на чувство за принадлежност към
  определена общност, чувства за комфорт и подкрепа;
 3. Формиране на вътрешни навици на работа с травматични преживявания;
 4. Формиране на навици за саморегулация и осъзнаване на своето състояние;
 5. Възстановяване на връзката „Аз-самостоятелност“;
 6. Осъзнаване и приемане на травматичния опит като вътрешен ресурс. Формиране на навици за неговото използване.
 7. Формиране и развитие на навици за безопасно поведение в ситуации, свързани с риск от повторно насилие.

Варна

Проект „Център за семейно-медиирана интервенция“

Цел:
Проектът “Център за семейно-медиирана интервенция” цели представяне и въвеждане на иновативна за България услуга, в която семейството ще бъде движещата сила, основана на признаването на неговите силни страни и компетенции. Проектът цели също така:
Осигуряване на подкрепа на семейства на деца със специални потребности от 2 до 7 години, чрез осигуряване на достъп до наличните ресурси с цел подобряване развитието на детето и качеството на живота на семейството чрез изграждане на Център за семейно-медиирана интервенция.
Утвърждаване на модел на услугата семейно-медиирана интервенция, базирана на семейно-ориентирания подход
Целенасочено обучение за родителите, разширеното семейство, обгрижващи, да могат да подобрят представите за собствените си компетенции и възможности, да се надграждат знания и умения у тях, за разбиране и насърчаване на развитието на детето и отношението към него.
Популяризиране на модела на семейно-медиираната интервенция и ползите от нея сред специалисти, институции, партньорски организации, родители и обгрижващи.

Дейности:
1. Терапевтична групова работа с деца и семейства посредством:
• Семейна група за медиирана интервенция за функционална комуникация и адаптивни умения
• Семейна група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър
• Семейна група за медиирана интервенция при деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа:
2. Тренинги и тематични срещи за родители и обгрижващи
3. Социални и психологически консултации за родители и обгрижващи
4. Дейности по публичност на проекта

Резултати:
● Повишено качество на услугите, обхващащи цялото семейство чрез въвеждането на нов вид подкрепа.
● Подкрепа на държавната политика за деинституционализация, насочена към насочена към израстване на децата в семейна среда и подготвяне на семействата за справяне с потребностите на детето. Следвайки тази политика е важно да се разбере и приеме, че детето е част от семейството и не следва да бъде разглеждано като отделно звено, както е било преди Стратегията за деинституционализация на България да стане водеща за реформата в социалните услуги в страната.
● Изградена силна връзка дете-семейство – позитивните резултати от услугата ще подобряват общото благосъстоянието на семействата в общността.
● Повишена информираност на родители и обгрижващи за развиване на родителския им капацитет, както и формиране на умения за застъпничество както за собствените им деца, така и за правата на децата в общността.
● Повишена активност от страна на родителите/обгрижващите.
● Повишена автономност на семействата.

София

Кампания на ParaKids за изграждане на детска площадка в Специализирана болница зa рехабилитация – база Ясен.

Специализирана болница за рехабилитация – база Ясен се намира в гр. Банкя. През 2015 година отваря врати и отделение за лечение на деца с церебрална парализа и други двигателни затруднения. През 2018 година лечебното заведение е приело над 500 деца от цялата страна. Най-голямото и богатство са лечебните и минерални извори. Водата в СБР – Банкя е хипотермална с ниска минерализация, без мирис, което я прави идеална за провеждането на водна рехабилитация за малки и големи.

Вече трета година децата на ParaKids посещават занимания по адаптирано плуване и водна рехабилитация, които се провеждат в минералния басейн към СБР – Ясен. Температурата на водата и нейният минерален състав допринасят положително за физическото състояние на малчуганите. 52 деца с двигателни и 13 деца с ментални затруднения посещават заниманията, като част от ежедневната си рехабилитационна програма.

Въпреки приятните условия в болницата, външното пространство не е пригодено за игра. Съществуващата детска площадка е голо пространство с една неизползваема пързалка.

„Ние от ParaKids, вярваме че всяко дете има правото да играе и да се забавлява с връстниците си и поради тази причина решихме да стартираме кампания за възстановяне на площадката в СБР – Ясен.
Попитахме майките и децата как биха искали да изглежда идеалната площадка за игра и изпратихме запитване до различни фирми, предлагащи изграждане на детски площадки.
Получихме оферти от 6 фирми, предлагащи
специализирано оборудване за детски площадки. и се спряхме на офертата на фирма Джемер ЕООД на стойност 37628 лв. Това е цената за цялостното изграждане на площадката, вкл. полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка и монтаж на съоръженията. Сума, която дели децата от смях и игри на открито.“

Title partner

Partners

Organised by